комунальний заклад освіти Іларіонівський дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №3 "Катюша"

   

Навчальний процес

Навчально - виховний процес
«Дитинство – це ранок,  а ранок має бути щасливим»  ( С.Русова)Прийшовши у світ , дитина існує у трьох основних вимірах: фізичному, емоційно-чуттєвому та розумовому. Саме в них вона і проявляє себе в житті: у фізичному - діями, вчинками; у чуттєвому - душевними проявами, бажаннями;у розумовому - думками, судженнями.Головне наше з вами завдання не навчити дитину запам’ятовувати інформацію, а навчитися доступними і цікавими способами оперувати нею в найрізноманітніших життєвих ситуаціях. Іншими словами, ми маємо в доступних формах розкрити дитині так звану науку життя, допомогти їй :оволодіти практичними життєво необхідними вміннями через систему « уроків практичного життя»,навчитись орієнтуватись в нових умовах життя,знаходити своє місце серед інших,відчувати межу допустимої поведінки,мати реалістичну самооцінку,не відступати від початої справи, знаходити засоби досягнення мети, долаючи труднощігідно вигравати і програвати, не боятись помилитись.         Та все це можливо за повноцінного проживання дитиною сьогодення, насиченого захоплюючою діяльністю. Дитина чекає від нас відповідей на безліч запитань, дорослий для неї – той, хто все знає і може, а не просто навчитель лічби, звукового аналізу чи малювання. «Щоб дати дитині іскорку знань, педагогу треба увібрати ціле море світла» (В.О.Сухомлинський )               Базова програма розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі»  вимагає від педагога високопрофесійності та відповідання  стандартам освіти. Якими ж якостями повинен володіти педагог?бути добрим та чуйним;знати особливості психології  дітей, відчувати їх потреби, інтереси;мати високий рівень інтелектуального розвитку;широке коло інтересів та вмінь;творчий, нетрадиційний особистий світогляд;жвавий та активний характер;добре здоров'я, силу волі, стійкість, цілеспрямованість;поуття гумору;виявляти гнучкість, бути готовим перебудуватись, переосмислювати свої погляди, самовдосконалюватись;бути готовим до виконання різних обов'язківПрофесійні вміння :Будувати навчання і виховання у відповідності з результатами діагностування.Модифікувати програми роботи з дітьми.Стимулювати здібності дітей.Навчати дітей самооцінці, самоконтролю, саморегуляції         Тому ми шукаємо нові шляхи розвитку дитини. Адже, як сказав В.О.Сухомлинський: «У серці кожної дитини звучить своя струна». А наше завдання -  почути це звучання, зазвучати в унісон, зачарувати собою кожну дитину, піти разом  із нею».  Вирішуючи завдання, поставлені Програмою, ми зрозуміли, що впровадження особистісно– орієнтованої моделі дошкільної освіти потребує використання нових освітніх технологій та шляхів оптимізації педагогічного впливу на дітей. Найбільше нас зацікавило  психолого – педагогічне проектування .Технологія психолого - педагогічного проектування (Т. Піроженко) дає можливість планувати роботу з дітьми та залучати їх до планування освітнього процесу, модернізувати взаємодію педагога з дитиною, що відповідає вимогам особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти, допомагає педагогам поєднати реалізацію завдань, визначених Програмою, із задоволенням бажань та прагнень своїх вихованців, сприяє формуванню не закомплексованої особистості, саморозвиткові дитини, розкриттю її потенційних здібностей та забезпечує розвиток базових якостей - ініціативності, креативності, самостійності. Разом з тим стимулює оригінальність мислення як самого педагога так і дітей.